Telefony

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

 

we Wrocławiu

 

 ul. M. Curie-Skłodowskiej 58
50-369 Wrocław

NIP 898-18-24-910

Pogotowie
Ratunkowe

999
112