Jakość usług
Jakość usług
Środa, 30 Październik 2013 08:09
 
DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI USŁUG


W Szpitalu prowadzone są intensywne działania ukierunkowane na stałą poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ogniskują się one przede wszystkim na wypracowywaniu i wdrażaniu odpowiednich rozwiązań \ podnoszących jakość funkcjonowania Szpitala w każdym wymiarze działalności. Głównym celem działań na rzecz poprawy jakości usług medycznych jest zapewnienie wysokiego poziomu medycznego, organizacyjnego i etycznego oferowanych świadczeń zdrowotnych.

Okołooperacyjna Karta Kontrolna (OKK)
1 grudnia 2011 roku we wszystkich blokach operacyjnych w Szpitalu została wdrożona Okołooperacyjna Karta Kontrolna służąca weryfikacji bezpieczeństwa zabiegu.
Okołooperacyjna Karta Kontrolna została przygotowana przez WHO w ramach inicjatywy "Bezpieczna Chirurgia Ratuje Życie". Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa medycznego Pacjentów podczas operacji. Karta została zaadaptowana do specyfiki środowiska chirurgii w Polsce przez Ośrodek Współpracy z WHO w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Ideą wprowadzenia Karty jest maksymalne zminimalizowanie możliwości występowania tzw. zdarzeń niepożądanych podczas zabiegów chirurgicznych.
Szpital nasz został włączony przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w globalną sieć szpitali promujących bezpieczną chirurgię i znalazł się w gronie trzydziestu czterech szpitali w Polsce, które stosują w praktyce klinicznej Okołooperacyjną Kartę Kontrolną.
Obecnie jesteśmy jedynym szpitalem z Wrocławia, który znalazł się w tej sieci.

Szpital bez bólu
Od 1 lutego 2012 roku Szpital nasz przystąpił do programu "Szpital bez bólu".
Program ten został zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Polega na nadawaniu certyfikatu "Szpital bez bólu" placówkom, które spełnią określone kryteria i przez to przyczynią się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego.
Przystąpienie do programu wymagało podjęcia wcześniejszych działań w celu wprowadzenie właściwych procedur postępowania przeciwbólowego.
Począwszy od trzeciego kwartału ubiegłego roku we wszystkich oddziałach, gdzie sprawowana jest opieka nad Pacjentem w okresie okołooperacyjnym podjęto prace mające na celu optymalizację postępowania z bólem pooperacyjnym:
  • zorganizowano szkolenia dla personelu medycznego (lekarzy anestezjologów, chirurgów, ginekologów, pielęgniarek i położnych) dotyczące postępowania z bólem pooperacyjnym,
  • zostały przygotowane materiały informacyjne dla Pacjentów na temat możliwości i metod uśmierzania bólu pooperacyjnego,
  • zaadoptowano dla potrzeb Szpitala "Kartę dokumentacji postępowania przeciwbólowego" (wzór Karty został opracowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu).
Obecnie, po przystąpieniu do programu prowadzona jest:
  • edukacja Pacjentów (lub ich bliskich) na temat bólu pooperacyjnego,
  • przeprowadza się rutynową ocenę natężenia dolegliwości bólowych,
  • prowadzona jest dokumentacja dotycząca pomiarów natężenia bólu i zastosowanego postępowania zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu.
Zmieniony: Piątek, 31 Stycznia 2014 18:58