Kliniki

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii
Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii
Klinika Geriatrii
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego
Klinika Ginekologii i Położnictwa
Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Klinika Psychiatrii
Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej - od 2015-11-23 znajduje się
w strukturze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej


Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Wtorek, 18 Lutego 2014 07:23

 

 

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Kierownik KlinikiProf. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny chirurgii dziecięcej

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski

Oddział kliniczny urologii dziecięcejProf. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski

Lokalizacjaul. Marii Curie-Skłodowskiej 50/52, 50-369 Wrocław

 
KontaktTelefon
Sekretariat

Sekretariat - FAX

e-mail

(71) 770-30-01

(71) 770-30-03

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekretariat czynny w godzinach 7:30 - 15:00
Rejestracja czynna w godzinach 8:00 - 14:00

Dyżurki lekarskie(71) 770 30 08
Oddział I
(71) 770 30 20
Oddział II(71) 770 30 22
Dyżurki pielęgniarskie:
Oddział I
Oddział II

(71) 770 30 11
(71) 770 30 12
Rejestracja
(71) 770 30 16
Rejestracja do poradni urologii dziecięcej(71) 770 30 19
Ambulatorium całodobowe(71) 770 30 15Prof_DariuszPatkowski.JPG
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski
Specjalista chirurgii dziecięcej i urologii dziecięcej

 

 

 

Informacja o Klinice:

Główny profil działalności Kliniki obejmuje chirurgię, urologię i onkologię dziecięcą. Ponadto wykonywane są u dzieci wybrane procedury z zakresu neurochirurgii, ortopedii i traumatologii oraz chirurgii plastycznej. Większość zabiegów dotyczy wad wrodzonych w każdym przedziale wiekowym, także w pierwszych dniach życia. Do Kliniki przyjmowane są noworodki wymagające interwencji chirurgicznej z całego Dolnego Śląska oraz województw ościennych. W Klinice powszechnie stosowane są najnowsze metody operacyjne z użyciem technik chirurgii endoskopowej, także w okresie noworodkowym, w których Klinika się specjalizuje i należy do wiodących ośrodków w Kraju. Zabiegi endoskopowe stanowią obecnie ponad 30% wykonywanych zabiegów. Obecnie w Klinice pracuje, 10 lekarzy specjalistów, w tym 3 samodzielnych pracowników nauki i 5 z tytułem doktora nauk medycznych oraz 6 rezydentów.

Historia Kliniki:


Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej we Wrocławiu została powołana decyzją Ministra Zdrowia w październiku 1955 roku jako czwarta klinika tej specjalności w Polsce.
Pierwszym kierownikiem został dr Adam Michejda. Po jego śmierci w 1961 roku, Kliniką kierował przez dwa lata dr Jerzy Zawartka. W 1963r. kierownictwo Kliniki przejął Prof. Jan Słowikowski, który kierował Kliniką do października 1985r. Największą zasługą i największym osiągnięciem organizacyjnym profesora jest wybudowanie od podstaw nowego budynku Kliniki. Od 1985 roku kierownikiem Kliniki był Prof. Jerzy Czernik, któremu społeczność akademicka powierzyła od roku 1993 na dwie kadencje funkcję Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2008 roku funkcję kierownika Kliniki pełni Prof. Dariusz Patkowski, który pracuje w Klinice od 1986 roku, od początku swojej kariery zawodowej. Chirurgia noworodka od początku powstania Kliniki była podstawowym kierunkiem działalności. Pierwszy w Polsce noworodek z wrodzoną niedrożnością przełyku został zoperowany i wyleczony właśnie we Wrocławiu przez prof. A. Michejdę wraz z zespołem. Jeden z najmniejszych pacjentów, u którego w roku 2006 z sukcesem, jednoczasowo, zespolono ślepo zarośnięte końce przełyku, był wcześniakiem z masą ciała 790 g. W Klinice prowadzone są prace badawcze nad etiopatogenezą wad wrodzonych u dzieci wymagających interwencji chirurgicznej oraz uwarunkowaniami genetycznymi tych wad.
Przykładem postępu, który osiągnięto w leczeniu zaburzeń rozwojowych, jest ewolucja postępowania z noworodkami dotkniętymi wadami cewy nerwowej. W Klinice pod kierunkiem Prof. Macieja Bagłaja wdrożono nowoczesny program leczenia i zespołowej rehabilitacji u dzieci z rozszczepami kręgosłupa, przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem, oparty na jak najszybszym zamknięciu przepukliny rdzenia kręgowego płatami skórno-mięśniowymi i jak najwcześniejszym, nawet równoczesnym, założeniu systemu drenującego układ komorowy mózgu.
Kolejne sukcesy zawodowe i naukowe Kliniki są związane z działem urologii dziecięcej. W Klinice Prof. Jerzy Czernik jako pierwszy w Kraju wprowadził metody endoskopowego leczenia wstecznych odpływów pęcherzowo-moczowodowych. W Klinice prowadzone są badania nad zaburzeniami czynności dróg moczowych w oparciu o badania urodynamiczne, które pozwalają skutecznie leczyć te zaburzenia. Ostatnio zespół Kliniki zajmuje się problemem neurogennych dysfunkcji dolnych dróg moczowych. Do codziennej praktyki klinicznej wprowadzono operacje powiększenia pęcherza moczowego. Prof. nadzw. Wojciech Apoznański zastosował, jako pierwszy w Polsce, w celu powiększenia pęcherza moczowego, uszypułowany płat pobrany z krzywizny większej żołądka.
W Klinice, jako drugim ośrodku w Kraju, w 1995 roku wykonano pierwsze zabiegi techniką laparoskopową u dzieci. Zakres wykonywanych operacji jest niezwykle szeroki, obejmuje on obecnie ponad 70% patologii wieku dziecięcego, począwszy od przepukliny pachwinowej, a skończywszy na skomplikowanych zabiegach rekonstrukcyjnych wad wrodzonych. Klinika jest wiodącym ośrodkiem w Polsce w wprowadzaniu i liczbie wykonanych zabiegów z zastosowaniem tzw. chirurgii endoskopowej. Bez wątpienia sukcesem tego zespołu było wykonanie po raz pierwszy w Polsce przez Prof. Dariusza Patkowskiego, operacji zespolenia przełyku techniką torakoskopową u noworodka z zarośnięciem przełyku. Do dnia dzisiejszego w Klinice operowano 67 pacjentów z tą wadą, nawet z masą ciała 1000g i jest to jeden z największych materiałów klinicznych w Europie i świecie. Prof. D. Patkowski wprowadził także do codziennej praktyki własną oryginalną metodę leczenia laparoskopowego przepuklin pachwinowych u dzieci stosowaną z powodzeniem w wielu ośrodkach w Kraju i zagranicą. Prof. D. Patkowski wielokrotnie był zapraszany jako wykładowca na kursach chirurgii endoskopowej w Kraju i zagranicą (Rzym, Neapol, Leeds, Lipsk, Braga, Lwów, Kijów). Ostatnio ogromnym wyróżnieniem było zaproszenie Profesora do prowadzenia wykładów podczas jednego z najbardziej prestiżowych kursów urologii dziecięcej w Europejskim Instytucie Telechirurgii w Strasburgu, Francja.
Wysoki poziom dziecięcej chirurgii onkologicznej i onkologii na Dolnym Śląsku i jej wpływ na poziom polskiej onkologii dziecięcej zawdzięczamy pracującej przez wiele lat Prof. Krystyny Sawicz-Birkowskiej. Wspólnie z Kliniką Hematologii i Onkologii Dziecięcej Profesor brała udział we wszystkich programach badawczych ogólnopolskich i w wielu zagranicznych z dziedziny onkologii dziecięcej, oraz koordynowała leczenia nerczaka u dzieci w Polsce w ramach programów naukowych Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Guzów Litych.

Klinika była organizatorem dwóch Zjazdów Krajowych Chirurgów Dziecięcych w roku 1974 i 2003, trzech Ogólnopolskich Konferencji Naukowych, dwóch Sympozjów Wideochirurgii u Dzieci i licznych posiedzeń naukowych Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.
W Klinice prowadzone są zajęcia dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego oraz stałe kursy specjalistyczne dla lekarzy z zakresu chirurgii noworodka, urologii dziecięcej, chirurgii onkologicznej oraz endoskopowej.

Osiągnięcia Kliniki:


Klinika pełni rolę ośrodka referencyjnego dla Makroregionu Dolnego Śląska, ale przyjmowani są także pacjenci z innych regionów Kraju (stanowią około 10% hospitalizowanych). Rocznie w Klinice hospitalizowanych jest ponad 2800 pacjentów, w tym około 200 noworodków, wykonuje się około 2500 procedur zabiegowych rocznie. Przy Klinice działają trzy poradnie przykliniczne: Poradnia Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, w których udziela się każdego roku ponad 5000 porad. Klinika jest zaopatrzona w najnowszej generacji sprzęt medyczny, umożliwiający wykonywanie pełnego zakresu operacji chirurgicznych, w tym chirurgii endoskopowej.
Wyrazem uznania i pozycji, jaką Ośrodek zajmuje w Polsce i zagranicą, było powołanie przez Ministra Zdrowia w 1993 roku Prof. Jerzego Czernika na stanowisko Krajowego Specjalisty z zakresu chirurgii dziecięcej, którą pełnił nieprzerwanie przez 15 lat, do czasu przejścia na emeryturę.

pacjentów.

 

 


Skład osobowy Kliniki

Kierownik/Ordynator

Dr hab. n.med Dariusz Patkowski, prof. nadzw.

Zespół Kliniki
Lekarze

prof. nadzw. dr hab. n. med.
                     Wojciech Apoznański
prof. dr hab. Maciej Bagłaj
dr n. med. Marek Chłódek
lek. med. Andrzej Koziełł
dr n. med. Leszek Majchrowski
dr n. med. Jolanta Rysiakiewicz
lek. med. Konrad Rysiakiewicz
dr n. med. Piotr Siekanowicz
dr n. med. Marcin Polok

 

Lekarze w trakcie specjalizacji

lek. med. Anna Antczak
lek. med. Sylwester Gerus
lek. med. Mateusz Palczewski
lek. med. Marcin Rasiewicz
lek. med. Justyna Sitnik
lek med. Katarzyna Świątek

 
 
Zmieniony: Wtorek, 01 Września 2015 10:44
 
Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
Wtorek, 18 Lutego 2014 07:22

 

 

Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej

i Endokrynologicznej

Kierownik KlinikiDr hab. n. med. Paweł Domosławski

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny endokrynologiczny

Dr hab. n. med. Paweł Domosławski
Informacja o Klinice:


Klinika szczególnie specjalizuje się w procedurach takich jak: operacyjne leczenie schorzeń tarczycy (w tym m.in. najcięższe przypadki wola olbrzymiego zamostkowego, raki tarczycy) z wykorzystaniem neuromonitoringu; operacje przytarczyc; endoskopowe (laparoskopowe) usunięcie nadnerczy zarówno z dostępu przezotrzewnowego, jak i zaotrzewnowego tylnego; chirurgiczne leczenie otyłości (laparoskopowe wyłączenie żołądkowo-jelitowe RNYGB, mankietowa resekcja żołądka LSG); chirurgiczne leczenie chorób zapalnych jelit- wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroby Leśniowskiego-Crohna (kolektomie, proktokolektomie odtwórcze). Poza tym Klinika wykonuje wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i endokrynologicznej m.in.: operacje pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych (metodą laparoskopowa i klasyczną), operacje przełyku, żołądka, jelit (z uwzględnieniem leczenia nowotworów, metodą klasyczną i laparoskopową), operacje trzustki (guzy nowotworowe, torbiele) Operacje przepuklin jamy brzusznej (z użyciem siatki z tworzywa sztucznego), operacje żylaków kończyn dolnych, operacje proktologiczne (hemoroidy, polipy, szczeliny, przetoki odbytu), operacje „ostrego brzucha” , operacje jamy brzusznej z powodu urazów, operacyjne i endoskopowe zabiegi wytworzenia dostępu do żywienia drogą przewodu pokarmowego (gastrostomie, jejunostomie, PEG).

 

 
Skład lekarski Kliniki

Kierownik/Ordynator

Dr hab. n. med. Paweł Domosławski

Z-ca Kierownika Kliniki

Dr n. med. Piotr Czopnik

Zespół Kliniki

Lekarze

Dr n. med. Jan Spodzieja
Dr n. med.  Waldemar Balcerzak
Dr n. med.  Zdzisław Forkasiewicz
Dr n. med.  Romualda Wojczys
Dr n. med.  Adam Kuźmiński
Dr n. med.  Krzysztof Kaliszewski
Dr n. med.  Beata Wojtczak
Dr n. med.  Dorota Pawełka
Dr n. med.  Bartłomiej Knychalski
Lek. med. Michał Aporowicz
Historia Kliniki:

I Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej jest najstarszą Kliniką Chirurgiczną Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, rozpoczynając swoją działalność w końcu 1945r. pod kierownictwem znakomitego prof. K. Czyżewskiego. Początkowo Klinika znajdowała się w ramach struktur Akademickiego Szpitala Klinicznego w budynkach Szpitala przy ul. Poniatowskiego we Wrocławiu. W 2007 roku Klinika została przeniesiona do struktur SPSK nr 1 we Wrocławiu do swojej dzisiejszej siedziby.

Osiągnięcia Kliniki:

Pierwsza w Polsce operacja proktokolektomii odtwórczej metodą laparoskopową. Stworzenie  ośrodka referencyjnego leczenia chorób zapalnych jelit.  Pierwsze w makroregionie operacje tarczycy  wykorzystaniem neuromonitoringu. Operacyjne leczenie nadciśnienia wrotnego. Wprowadzenie Chirurgicznego Leczenia Otyłości w makroregionie. Pierwsze operacje usunięcia nadnerczy metodą endoskopową z dostępu zaotrzewnowego tylnego w Polsce.
 
Zmieniony: Piątek, 16 Październik 2015 08:39
 
Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej
Wtorek, 18 Lutego 2014 07:22

 

Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej

Kierownik KlinikiProf. dr hab. n. med. Krzysztof Grabowski

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny chirurgii ogólnej, endokrynologicznej
i chirurgii przewodu pokarmowego

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Grabowski

Kierownik Pracowni Endoskopowej
Dr hab. Jerzy Błaszczuk

Lokalizacjaul. Marii Curie-Skłodowskiej 66, 50-369 Wrocław

sekretariat

Sekretariat - FAX

e-mail

(71) 784-27-52

(71) 327-09-28

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekretariat czynny w godzinach 7:00 - 14:35

Poradnia chirurgii ogólnej
czynna

8:00 - 11:00
Pracownia endoskopowa
czynna

8:00 - 13:00
Dyżurka pielęgniarska(71) 784 27 53
Prof_KrzysztofGrabowski.JPGKierownik Kliniki:
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Grabowski


Informacja o Klinice:


Klinika prowadzi konsultacje i leczenie chorych w zakresie chirurgii ogólnej, a zwłaszcza z chorobami przewodu pokarmowego. Operowani są w klinice chorzy z powodu: kamicy pęcherzyka żółciowego (laparoskopowo i klasycznie), kamicy dróg żółciowych, przepuklin brzusznych, choroby refluksowej (GERD), przepuklin rozworu przełykowego, kurczu wpustu, uchyłków przełyku, torbieli trzustki, schorzeń odbytu (guzki krwawnicze, szczelina), łagodnych i złośliwych nowotworów (przełyku, żołądka, jelita grubego, trzustki) oraz innych schorzeń przewodu pokarmowego wymagających interwencji chirurgicznej. W klinice przeprowadzana jest również endoskopową diagnostykę górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia,  kolonoskopia, rektoskopia) oraz wykonywane są zabiegi endoskopowe (poszerzanie i  protezowanie zwężeń przełyku i wpustu zarówno nowotworowych jak i łagodne oraz polipektomia endoskopowa).


Usługi medyczne

Klinika prowadzi konsultacje i leczenie chorych w zakresie chirurgii ogólnej, a zwłaszcza z chorobami przewodu pokarmowego.

 

Operowani są w klinice chorzy z powodu: kamicy pęcherzyka żółciowego (laparoskopowo i klasycznie), kamicy dróg żółciowych, przepuklin brzusznych, choroby refluksowej (GERD), przepuklin rozworu przełykowego, kurczu wpustu, uchyłków przełyku, torbieli trzustki, schorzeń odbytu (guzki krwawnicze, szczelina), łagodnych i złośliwych nowotworów (przełyku, żołądka, jelita grubego, trzustki) oraz innych schorzeń przewodu pokarmowego wymagających interwencji chirurgicznej.

 

W klinice przeprowadzana jest również endoskopową diagnostykę górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia,  kolonoskopia, rektoskopia) oraz wykonywane są zabiegi endoskopowe (poszerzanie i  protezowanie zwężeń przełyku i wpustu zarówno nowotworowych jak i łagodnych oraz polipektomia edoskopowa. 
Skład osobowy Kliniki

Kierownik/Ordynator

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Grabowski

Zespół Kliniki

Lekarze

Zespół lekarski Kliniki:
prof. dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska
prof. dr hab.  Andrzej Lewandowski
dr hab. Stanisław Milnerowicz
prof. nadzw. dr hab. Krystyna Markocka-Mączka
prof. nadzw. dr hab. Jerzy Błaszczuk
dr Leszek Czapla
dr Mirosław Nienartowicz
dr Renata Taboła
dr Piotr Szelachowski
dr Michał Geneja

 
Osiągnięcia Kliniki:

Przedmiotem szczególnego zainteresowania zespołu kliniki jest chirurgia przełyku. Opracowano i wdrożono własne, oryginalne rozwiązania techniki mobilizacji różnych odcinków jelit do wytwarzania przełyku zastępczego. W ostatnich latach wobec malejącej liczby chorych ze zwężeniami przełyku po oparzeniu chemicznym, a narastającej liczbie pacjentów z nowotworami przełyku, właśnie rak przełyku stał się tematem wiodącym. Schorzenie to jest rozpatrywane pod różnymi kątami – od metod operacyjnego leczenia radykalnego, poprzez leczenie paliatywne do opracowań o charakterze biochemicznym dotyczących biologii komórki nowotworowej. W ramach działalności usługowej w klinice leczeni operacyjnie są chorzy ze schorzeniami przełyku, żołądka, dwunastnicy, dróg żółciowych, jelita cienkiego i grubego, ponadto wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej. Pracownicy kliniki są autorami wielu publikacji dotyczących wyników leczenia chirurgicznego tych schorzeń, a także biorą udział w licznych zjazdach i konferencjach naukowych. W Pracowni Endoskopowej wykonywane są badania diagnostyczne przewodu pokarmowego, ale także endoskopia zabiegowa. Szczególny nacisk zabiegów endoskopowych położony jest na udrożnienia zwężeń przełyku zarówno w łagodnych schorzeniach jak i zaawansowanych rakach przełyku. W klinice prowadzone jest również szkolenie lekarzy z zakresie specjalizacji z chirurgii ogólnej


Historia Kliniki:

Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu powstała w 1951 roku w byłym Szpitalu Miejskim (wcześniej był to Szpital OO. Bonifratrów) przy ulicy Traugutta 57/59 jako III Klinika Chirurgiczna. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. dr Zdzisław Jezioro. W 1972 roku klinika została podzielona na dwie jednostki – Klinikę Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej oraz Klinikę Chirurgii Urazowej. Kolejnymi kierownikami katedry i kliniki byli prof. dr hab. Otton Bader, prof. dr hab. Mieczysław Bernat i prof. dr hab. Witold Knast. Od 2003 roku kieruje jednostką prof. dr hab. Krzysztof Grabowski. W 2008 roku klinika w wyniku zmian restrukturyzacyjnych Uczelni została przeniesiona do budynku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 66.
 
Zmieniony: Piątek, 16 Październik 2015 08:50
 
Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii
Wtorek, 18 Lutego 2014 07:25

 

Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii

Kierownik Kliniki Prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek

Oddziały Lekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny chorób wewnętrznych

Prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek

Oddział kliniczny alergologicznyProf. dr hab. n. med. Bernard Panaszek

Lokalizacja ul. Marii Curie-Skłodowskiej 66, 50-369 Wrocław

Kierownik Kliniki:
Prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek - specjalista chorób wewnętrznych i alergologii

Informacja o Klinice:

Klinika udziela świadczeń całodobowo z zakresu hospitalizacji pacjentów pełnoletnich. Pacjenci przyjmowani są w trybie planowym i nagłym. Oddziały wyróżniają się szerokim profilem leczonych schorzeń. W Klinice hospitalizowani są pacjenci zarówno bez ustalonego wstępnie rozpoznania, jak i pacjenci z przewlekłymi i powikłanymi chorobami wielu narządów. Najczęściej są to: niedokrwienie mózgu wraz z udarem, przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca. 
Zmieniony: Poniedziałek, 01 Lutego 2016 13:03
 
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Wtorek, 18 Lutego 2014 07:26

 

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Kierownik KlinikiProf. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny dermatologiczny

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

Oddział kliniczny chirurgii plastycznej
Dr hab. n. med. Andrzej Bieniek
LokalizacjaUl. T. Chałubińskiego 1, 50-368 Wrocław

 
KontaktTelefon
Sekretariat


Sekretariat - FAX
e-mail
(71) 784 22 86
(71) 327 09 41

(71) 327 09 42
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Sekretariat czynny w godzinach 8:00 - 15:00
Dyżurka lekarska męska
(71) 784 23 31
Dyżurka lekarska żeńska(71) 784 23 28
Dyżurka pielęgniarska męska(71) 784 23 29
Dyżurka pielęgniarska żeńska(71) 784 23 26
Dyżurka pielęgniarska dziecięca(71) 784 23 25
Dyżurka pielęgniarska chirurgii plastycznej
(71) 784 23 15
Poradnia dermatologiczna(71) 784 22 96
Poradnia chirurgii plastycznej
(71) 784 23 14
Ruch chorych
(71) 784 22 93
Portiernia(71) 784 23 03
Prof_JacekSzepietowski.JPG
Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. Jacek Szepietowski
Prorektor d.s. rozwoju Uniwersytetu Medycznego
Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Prezydent International Forum for the Study of Itch
członek Zarządu Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii
oraz European Society for Dermatology and Psychiatry


Informacja o Klinice:


Zakres działalności ogólny: Diagnostyka i terapia chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową, leczenie nowotworów twarzy oraz inne zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej. Klinika specjalizuje się w leczeniu zachowawczym i chirurgicznym ropni mnogich pach (trądzik odwrócony), zabiegach chirurgii mikrograficznej Mohsa, diagnostyce i leczeniu świądu przewlekłego, diagnostyce i leczeniu psychodermatoz, diagnostyce i leczeniu autoimmunologicznych chorób pęcherzowych skóry, leczeniu biologicznym łuszczycy, diagnostyce i leczeniu zakażeń grzybiczych skóry, diagnostyce i leczeniu chłoniaków skóry oraz w światłolecznictwie.

Usługi medyczne

Poradnia Dermatologiczna

Diagnostyka i leczenie chorób dermatologicznych.
Rejestracja pacjentów wyłącznie osobiście w dni powszednie od 8.00 do 10.00
Konsultacje w danym dniu od godziny 9.00
Poradnia nie ma kontraktu z NFZ na leczenie ambulatoryjne, prowadzi działalność komercyjną, wizyta płatna 80zł.
Telefon: 71/784-22-96

Poradnia Chirurgii Plastycznej


1.    Leczenie nowotworów skóry oraz innych guzów skóry i tkanki podskórnej;
2.    Leczenie niektórych schorzeń dermatologicznych (ropne zapalenie gruczołów
       apokrynowych, trądzik różowaty nosa i inne.)
3.    Usuwanie wrodzonych znamion barwnikowych, naczyniowych, naskórkowych, łojowych i itp.
4.    Leczenie blizn przykurczających pooperacyjnych, pourazowych itp.
5.    Leczenie operacyjne deformacji pourazowych nosa (przegrody i szkieletu zewnętrznego).
6.    Leczenie operacyjne przykurcza rozcięgna dłoniowego (choroby Dupuitrena).
7.    Leczenie trudno gojących się ran i ubytków tkanek (pourazowych, pooperacyjnych).

 Rejestracja pacjentów telefonicznie w dni powszednie od 10.00 do 12.00 pod nr tel. 71/784-22-96
 Wymagane skierowanie!

 

Telefon kontaktowy: 71/784-23-14

Pracownia Krioterapii i Laseroterapii

Czwartki 12.00 - 14.00
Informacja tel.: 71/784-22-94
(w godzinach funkcjonowania)

CENNIK ZABIEGÓW

Podstawowa cena zabiegu laserowego: 150 zł
Podstawowa cena zabiegu krioterapii: 50-80 zł (zależnie od ilości zmian)
Ostateczną cenę określa lekarz (liczbę w/w kwot)
Płatne w sekretariacie Kliniki (pok. 64)
Podstawa: Zarządzenie Dyrektora SPSK Nr 1

Zabiegi:
•    laseroterapia:
     o    zmian naczyniowych (poszerzonych naczyń - teleangiektazji, wybranych naczyniaków)
     o    zmian naskórkowych (brodawki łojotokowe, rogowacenie słoneczne, innych)

•    krioterapia:
     o    zmian naskórkowych (brodawki łojotokowe, brodawki wirusowe, rogowacenie słoneczne, innych)

Wyposażenie: laser CO2 i Nd:YAG oraz krioter

Laboratorium Immunologiczne

1.    Wykrywanie i oznaczanie miana przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) w surowicy pacjenta
       metodą immunofluorescencyjną.
2.    Wykrywanie i oznaczanie miana przeciwciał pemphigus i pemphigoid w surowicy metodą
       immunofluorescencyjną.

3.    Badanie immunopatologiczne skóry pacjenta (na obecność immunoglobulin IgG, A, M
       i składowych dopełniacza) metodą immunofluorescencyjną.          

Badania płatne: od 30,- do 120,- złotych.                                                
Telefon: 71/784-23-13


Pracownia Mikologiczna

1.    Badanie bezpośrednie:
       o    paznokci stóp, dłoni,
       o    naskórka skóry gładkiej,
       o    włosa, łuski skóry owłosionej,
       o    wymaz z jamy ustnej, pochwy, okolicy odbytu, wyjścia cewki moczowej.
2.    Hodowle:
       o    identyfikacja grzybów drożdżopodobnych, dermatofitów, grzybów pleśniowych.
3.    Badanie w lampie Woda:
       o    łupież pstry (skóra gładka);
       o    łupież rumieniowy (jama ustna, pachy, pachwiny, przestrzenie międzypalcowe stóp);
       o    mikrosporiaza (skóra owłosiona głowy)

Czynna codziennie od 9.00 do 13.00 (przyjmowanie pacjentów, wydawanie wyników)                                             

Badania płatne: od 30,- do 60,- zł z jednego miejsca.                                       
Telefon: 71/784-23-00

Więcej informacji nt. pracowni mikologicznej...


Pracownia Histopatologiczna
•    Wykonywanie trwałych preparatów histopatologicznych z wycinków, pobieranych od ludzi
       i zwierząt doświadczalnych.
•    Wykonywanie barwień w/w preparatów różnymi metodami histochemicznymi w zależności
      od celu badań.

Pracownia Światłolecznictwa
•    Fototerapia: PUVA, UVB 311nm, Psorilux, Solux       

     Naświetlania płatne: od 6,- zł do 18,- zł
     Telefon: 71/784-23-06

•    Fotodiagnostyka

 
Skład osobowy Kliniki

Kierownik/Ordynator

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

Zespół Kliniki
Dermatolodzy i wenerolodzy

Dr hab. Joanna Maj
Prof. nadzw. UMED dr hab. n.med. Adam Reich
Prof. nadzw. UMED dr hab. n.med. Maria Cisło
Dr hab. n.med. Wojciech Baran
Dr hab. n.med. Rafał Białynicki-Birula
Dr hab. n.med. Anita Hryncewicz-Gwóźdź
Dr Maria Barancewicz-Łosek
Dr n. med. Aleksandra Batycka-Baran
Dr n. med. Iwona Chlebicka
Dr n. med. Jan Gawlik            
Dr n. med. Alina Jankowska-Konsur
Dr n. med. Łukasz Matusiak
Dr n. med. Piotr Nockowski
Dr n. med. Danuta Nowicka
Dr Ewa Plomer-Niezgoda
Dr n.med. Joanna Salomon
Dr n.med. Grażyna Szybejko-Machaj
Lek. med. Małgorzata Tupikowska
Lek. med. Marta Wojciechowska-Zdrojowy

  Chirurdzy plastyczni

Dr hab. n. med. Andrzej Bieniek  
Dr n. med. Tadeusz Myczkowski
Lek. med. Danuta Okulewicz-Gojlik


Rezydenci
lLek. Magdalena Bencal-Kusińska
Lek. Witosław Chwasta
Lek. Joanna Gruber
Lek. Monika Heisig
Lek. Anna Jagas
Lek. Karolina Kopeć
Lek. Karolina Mędrek
Lek. Michał Musioł
Lek. Dominik Samotij
Lek. Anna Wójcik-Maciejewicz

Studia doktoranckie

Lek. med.  Monika Heisig
Lek. med.  Karolina Kaaz
Lek. med.  Karolina Kopeć-Pyciarz
Lek. med.  Dominik Samobij
Lek. med.  Justyna Szczęch
Lek. med.  Kalina Welz-Kubiak  

Lekarze w trakcie specjalizacji:
Lek. med.  Magdalena Bencal-Kusińska
Lek. med.  Witosław Chwasta
Lek. med.  Joanna Gruber
Lek. med.  Monika Heisig
Lek. med.  Anna Jagas
Lek. med.  Karolina Kopeć-Pyciarz
Lek. med.  Edyta Lelonek-Rybicka
Lek. med.  Agnieszka Mazurek
Lek. med.  Karolina Mędrek
Lek. med.  Michał Musioł
Lek. med.  Klaudia Rubas
Lek. med.  Dominik Samobij
Lek. med.  Kalina Welz-Kubiak
Lek. med.  Anna Wójcik-Maciejewicz
Lek. med.  Magdalena Żychowska

Osiągnięcia Kliniki:


Klinika jest wiodącym ośrodkiem w Polsce i Europie leczenia ropni mnogich pach. Pracownicy Kliniki współpracują z licznymi ośrodkami naukowymi i klinicznymi na całym świecie, prowadząc badania nad licznymi schorzeniami skóry. Klinika jest także wzorcowym ośrodkiem badań klinicznych oceniających skuteczność nowoczesnych terapii.

Historia Kliniki:


Wrocławska Klinika Dermatologii (Breslauer Universität Hautklinik) została otwarta dzięki staraniom Heinricha Köbnera w 1877 roku. Z powodów zdrowotnych musiał on jednak opuścić Wrocław i w 1878 r. nowym kierownikiem został docent Oskar Simon (PD dr. med.). W tym czasie Klinika dermatologii znajdowała się w szpitalu Św. Ducha. Albert Neisser był pierwszym etatowym asystentem kliniki. Oskar Simon zmarł w 1882 r. Kierował on kliniką zaledwie 4 lata, ale doprowadził do umocnienia rangi dermatologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Objęcie kliniki we Wrocławiu zaproponowano 27-letniemu Neisserowi, który propozycję przyjął i jednocześnie otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego w zakresie dermatologii i wenerologii (Professor Extraordinarius). Miał on na tyle mocną pozycję wśród lekarzy klinicystów we Wrocławiu i wśród władz berlińskich decydujących o rozwoju nauk medycznych, że już w 1892 r. wrocławska Klinika Dermatologii i Wenerologii zyskała nową siedzibę w budowanym kampusie uniwersyteckim. Nowy budynek był przygotowany do pełnienia funkcji dydaktycznych (biblioteka i sala wykładowa), usługowych i naukowych (liczne laboratoria). Dzięki osobowości mistrza, jego pracowitości i zapałowi oraz dzięki wielu sukcesom naukowym ośrodek wrocławski szybko zyskał uznanie i zaczął być postrzegany jako wrocławska szkoła dermatologii. Profesor Neisser gościł około 200 lekarzy jako asystentów, asystentów wizytujących klinikę, stażystów i rezydentów – 35 z nich zostało kierownikami klinik uniwersyteckich lub ordynatorami oddziałów miejskich. Neisser przeszedł do historii jako odkrywca Neisseria gonorrhoeae (Neisser A: Über eine der Gonorrhoe eigentümliche Micrococcusform. Centralblatt Med. Wissenschaft, 1879, 17, 497-500), współtwórca odczynu Wassermanna (Wassermann-Neisser-Bruck Reaction 1906, Wassermann test) (von Wassermann AP, Neisser A, Bruck C: Eine serodiagnostische Reaktion bei Syphilis. Deutsche Med. Wochenschr.  1906, 32:745-746) oraz jako badacz zagadnień związanych  z serologią i leczeniem kiły, a także trądu. Skupienie się na zagadnieniach chorób wenerycznych sprawiło, że Neisser był uznanym autorytetem w tej dziedzinie. W czasie I wojny światowej w klinice wydzielono oddział dla żołnierzy. W 1916 r. prof. Albert Neisser zmarł, a nowym kierownikiem kliniki (od 1917) został jego uczeń i przyjaciel – Joseph Jadassohn. W 1931 r. kierownikiem został prof. Max Jessner, który w ramach ustaw rasistowskich III Rzeszy został wydalony z uniwersytetu w 1935 roku razem z wieloma znakomitymi adiunktami pochodzenia nie-aryjskiego. Ostatnim kierownikiem kliniki został w 1935 r. prof. Heinrich Adolf Gottron, który pełnił obowiązki do 1945 r. W czasie II wojny światowej w klinikach był zorganizowany szpital wojskowy. Koniec II wojny światowej zamyka pierwszy, niemiecki okres historii kliniki. Po wojnie spuściznę objęli profesorowie              z Uniwersytetu imienia Jana Kazimierza we Lwowie – z miasta, które musieli opuścić w wyniku układów wielkich mocarstw. Budynek wrocławskiej kliniki nie ucierpiał znacząco podczas działań wojennych, udało się zachować bazę dydaktyczną. Przez pierwszy powojenny rok obowiązki kierownika kliniki pełnił dr Alfred Ettinger. Prof. Jan Lenartowicz, który kierował kliniką we Lwowie, był kierownikiem wrocławskiej kliniki przez 3 lata (1946-1948). Następnie przez 13 lat, do 1961 r. kierował zespołem prof. Henryk Mierzecki), który habilitował się w latach powojennych w Krakowie. Prof. Henryk Mierzecki zajmował się zagadnieniami kosmetyki lekarskiej, w 1960 r. wydał używany do dzisiaj podręcznik: Kosmetyka. W latach 1961-1977 kierował kliniką prof. Józef Kubicz, twórca wielu receptur preparatów dermatologicznych, w tym Linomagu®. Prof. Feliks Wąsik kierował kliniką przez 15 lat (1977-2001) szkoląc z nauczycielską pasją młodych asystentów. Głównym jego zainteresowaniem była onkologia dermatologiczna, ale również literatura i historia,             w tym zagadnienia historii rozwoju dermatologii i oczywiście historia kliniki wrocławskiej. Prof. Feliks Wąsik nawiązał kontakty z kliniką w Dreźnie, był pomysłodawcą popularyzacji wrocławskiej kolekcji mulaży. Dzięki inicjatywie prof. Feliksa Wąsika, prof. Eugeniusza Barana i prof. Jacka Szepietowskiego wydano kilka podręczników i atlas chorób skóry oraz założono dwa czasopisma naukowe: Dermatologię Kliniczą oraz Mikologię Lekarską. Po roku 1990 wielu asystentów kliniki odbyło kilku miesięczne staże naukowo-szkoleniowe w wielu ośrodkach europejskich. Prof. Eugeniusz Baran kierował kliniką w latach 2001-2012. Zespół kliniki organizował kilka zjazdów, rozwinięto diagnostykę dermatologiczną i dermato-onkologiczną (metoda Mohsa). W 2012 r. kierownikiem kliniki  został prof. Jacek Szepietowski – prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego od 2008 r.


 
Zmieniony: Wtorek, 30 Sierpnia 2016 09:38
 
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego
Wtorek, 18 Lutego 2014 07:30

 

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego

Kierownik KlinikiProf. dr hab. n. med. Anna Noczyńska

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny endokrynologii dziecięcej

Prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska

Lokalizacjaul. T. Chałubińskiego 2-2a, 50-368 Wrocław

 
KontaktTelefon
Kierownik kliniki
(71) 770 31 16
Sekretariat

Sekretariat - FAX

e-mail
(71) 770 31 17

(71) 328-06-82

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Sekretariat czynny w godzinach 7:00 - 14:35
Dyżurki lekarskie(71) 770 31 18
(71) 770 31 19
(71) 770 31 20
(71) 770 31 21
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Dorota Mazur
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Dyżurka pielęgniarska
I Endokrynologia Dziecięca
(71) 770 31 24
Dyżurka pielęgniarska
II Endokrynologia Dziecięca
(71) 770 31 23
Pielegniarka edukacyjna
(71) 770 31 15
Izba Przyjęć
czynna w dni powszednie w godz. 7:00 - 14:35
(71) 770 31 11


Rejestracja do Poradni
(71) 770 31 25

 

Kierownik Kliniki:
Prof. dr hab.med. Anna Noczyńska - specjalista Pediatrii, Diabetologii oraz Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.
W Klinice pracuje od 1976 roku jako asystent Kliniki Pediatrii, a od 1989 roku Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego. Od 2003 roku jest kierownikiem Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego. Problemami endokrynologii i  diabetologii u dzieci  zajmowała się od początku pracy zawodowej. Jest autorem kilku poradników, komiksów, materiałów oraz plakatów edukacyjnych dla chorych na cukrzycę. Jest autorem i współautorem  oraz 211 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz autorem podręcznika "Endokrynologia i Diabetologia Wieku Rozwojowego” kierowanego dla studentów oraz lekarzy opieki podstawowej Jest członkiem wielu Towarzystw Naukowych, organizatorem kursów i konferencji. Jest inicjatorem programu profilaktycznego „ Zdrowy styl życia i przeciwdziałanie otyłości u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” realizowanego od 2012 wspólnie z Wrocławskim Centrum Zdrowia. Jako pierwsza w Polsce w 1996 roku wdrożyła leczenie cukrzycy u dzieci osobistymi pompami insulinowymi. Obecnie około 70% dzieci na Dolnym Śląsku leczonych jest osobistą pompą insulinową. W 1986 roku założyła Koło Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę, w ramach którego zorganizowała kilkanaście kolonii i zimowisk, a także kilka wycieczek zagranicznych dla dzieci z cukrzycą. Przez 10 lat była konsultantem dla Dolnego Śląska w dziedzinie diabetologii.

Informacja o Klinice:


Klinika prowadzi diagnostykę oraz terapię dzieci z zaburzeniami wzrostu, dojrzewania  płciowego, chorobami tarczycy, zespołami genetycznie uwarunkowanymi (zespół Turnera, Pradera-Willego i inne ), a także zaburzeniami metabolicznymi jak: otyłość, cukrzyca typu 1 i inne typu cukrzycy. Prowadzimy programy terapeutyczne obejmujące leczeniem dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, zespołem Turnera, Pradera-Willego oraz program leczenia dzieci z cukrzycą typu 1 osobistymi pompami insulinowymi.
Integralną częścią kliniki są poradnie: Endokrynologiczna, Diabetologiczna, oraz Poradnia Leczenia Hormonem Wzrostu i Leczenia Otyłości. Klinika jest jedynym ośrodkiem na Dolnym Śląsku leczącym dzieci z cukrzycą osobistymi pompami insulinowymi. Lekarze Kliniki uczestniczą w wielu zjazdach zagranicznych i krajowych na których wygłaszają wykłady oraz prezentują wyniki własnych badań. Lekarze kliniki prowadzą liczne kursy doskonalące w ramach szkoleń CMPK z zakresu endokrynologii i diabetologii. Od 2010 roku organizujemy  szkolenia lekarzy rodzinnych oraz lekarzy opieki podstawowej w ramach Wrocławskiej Szkoły Diabetologii Wieku Rozwojowego. Od kilku lat lekarze uczestniczą w badaniach profilaktycznych, prowadzonych w szkołach podstawowych mających na celu ocenę stanu zdrowia dzieci oraz prewencję otyłości.
 Przy klinice istnieje Koło Naukowe oraz Koło Przyjaciół Dzieci chorych na cukrzycę, które od lat organizuje liczne obozy oraz konferencje szkoleniowe dla dzieci z cukrzycą oraz ich rodziców.Usługi medyczne

Diagnostyka i leczenie w zakresie endokrynologii i diabetologii pediatryczne


 

 
Skład osobowy Kliniki

Kierownik/Ordynator

Prof. dr hab. n. med.: Anna Noczyńska, 
specjalista Pediatrii, Diabetologii oraz Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej


Zespół Kliniki


Adiunkci

dr n. med. Aleksander Basiak specjalista Pediatrii i Endokrynologii ,
dr n. med. Beata Wikiera, specjalista Pediatrii, Endokrynologii oraz
                                         Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
dr n. med. Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, specjalista Pediatrii i Diabetologii
dr n. med. Teresa Żak, specjalista Pediatrii i Endokrynologii

Asystenci

dr n. med. Joanna Chrzanowska, specjalista Pediatrii i Diabetologii
dr n. med. Julita Nocoń - Bohusz specjalista Pediatrii 
lek. med. Monika Seifert,

Lekarze Szpitala Klinicznego

dr n. med. Bożena Kotschy, specjalista Pediatrii, Diabetologii
dr n. med. Eugenia Kik, specjalista Pediatrii, Diabetologii
dr n. med. Monika Mysłek-Prucnal specjalista Pediatrii, Endokrynologii
dr n. med. Barbara Salmonowicz, specjalista Pediatrii, Diabetologii oraz
                                                      Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej


Rezydenci

Lek. med. Natalia Frącek
Lek. med. Agnieszka Gorlo,
Lek. med.. Tatiana Gładysz
Lek. med. Joanna Ociepa
Lek. med. Jagoda Skarul


Historia Kliniki:

Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego została utworzona w 1989 roku
Zmieniony: Poniedziałek, 13 Marca 2017 09:43
 
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
Wtorek, 18 Lutego 2014 07:27

 

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami

Kierownik KlinikiProf. dr hab. n. med. Marek Bolanowski

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny endokrynologiczny

Prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski

Prof_MarekBolanowski.JPG
Prof. Marek Bolanowski
Specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii, profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, członek Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, wiceprzewodniczący sekcji endokrynologii Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów,  współprzewodniczący miejscowego komitetu organizacyjnego XVI Kongresu Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego we Wrocławiu 3-7.05.2014. Jest sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, przewodniczącym Sekcji Neuroendokrynologii PTE. Jest przewodniczącym Rady Naukowej dwumiesięcznika Endokrynologia Polska (IF 1.208), redaktorem naczelnym periodyku Trendy w Endokrynologii, był redaktorem naczelnym kwartalnika Endokrynologia, Otyłość, Zaburzenia Przemiany Materii. Kieruje Kliniką od 01.10.2013. 

Informacja o Klinice:W klinice diagnozowani i leczeni są pacjenci z wszystkimi zaburzeniami hormonalnymi (choroby tarczycy, przytarczyc, podwzgórza, przysadki, nadnerczy, trzustki, gonad), metabolicznymi (cukrzyca, otyłość, osteoporoza), guzami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego. Prowadzone jest leczenie nadczynności tarczycy jodem radioaktywnym. Lekarze pracujący w Klinice mają specjalizację z: chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii, medycyny nuklearnej, seksuologii. Klinika współpracuje z ośrodkami specjalistycznymi w kraju i za granicą. W klinice prowadzone są liczne badania  kliniczne (akromegalia, zespół Cushinga, niedobór hormonu wzrostu, osteoporoza, nowotwory neuroendokrynne). Nowoczesna gamma kamera SPECT/TK umożliwia unikalne badania diagnostyczne z użyciem izotopów w chorobach tarczycy, przytarczyc, nerek, kości oraz układu limfatycznego.
 

 

 
Zespół lekarski Kliniki:

Kierownik/Ordynator

Prof. dr hab. Marek Bolanowski

Zespół Kliniki
dr n. med. Anna Bohdanowicz-Pawlak
prof. dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska
prof. dr hab. Bożena Bidzińska-Speichert
prof. dr hab. Marek Mędraś
prof. dr hab. Andrzej Milewicz
prof. dr hab. Zygmunt Zdrojewicz
dr hab. Jacek Daroszewski
dr n. med. Diana Jędrzejuk
dr n. med. Jadwiga Szymczak
dr n. med. Justyna Kuliczkowska-Płaksej
dr n. med. Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska
dr n. med. Włodzimierz Bednorz
dr n. med. Joanna Jakubowska
dr n. med. Marcin Kałużny
dr n. med. Eliza Kubicka
dr n. med. Joanna Syryjka
dr n. med. Anna Trzmiel-Bira
lek. med. Agnieszka Wasieczko
lek. med. Przemysław Janusz
lek. med. Agata Olejarczyk
lek. med. Katarzyna Pukajło
lek. med. Monika Napierajczyk
lek. med. Maja Rachwał
lek. med. Natalia Rogala
lek. med. Marta Siomkajło
lek. med. Aleksandra Zdrojowy-Wełna.
 
Osiągnięcia Kliniki:


Klinika jest wiodącym ośrodkiem w kraju z uznaniem międzynarodowym w dziedzinie leczenia chorych z guzami przysadki (akromegalia, prolaktynoma, zesp. Cushinga), orbitopatią tarczycową, zesp. PCO, guzami neuroendokrynnymi. Klinika posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie: endokrynologii, diabetologii i chorób wewnętrznych. Dysponujemy możliwościami nowoczesnych badań hormonalnych, genetycznych, obrazowych (densytometria całego ciała oraz osiowa; scyntygrafia planarna, całego ciała, SPECT wraz z badaniem TK).

Historia Kliniki:


Po zakończeniu działań wojennych, w dniu 13.12.1945 r. w obecnie zajmowanym budynku powstała Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu kierowana przez prof. dr. Antoniego Falkiewicza. W połowie 1946 r. Klinikę podzielono, na I piętrze powstała II Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, którą kierował prof. Antoni Falkiewicz w latach 1946-1970, następnie dokonano kolejnego podziału na Katedrę i Klinikę Endokrynologii  (kierownik prof. Antoni Falkiewicz - w latach 1970 - 1971) i Katedrę i Klinikę Chorób Zawodowych. W latach 1971-1989 Katedrą i Kliniką Endokrynologii kierował doc. dr hab. Stanisław Gruszka, a w latach 1989-2013 prof. dr hab. Andrzej Milewicz. Obecna nazwa Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami.
Zmieniony: Środa, 02 Września 2015 08:27
 
Klinika Geriatrii
Wtorek, 18 Lutego 2014 07:25

 

Klinika Geriatrii

P. o. Kierownika KlinikiProf. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny geriatryczny

Dr n. med. Zbigniew Machaj
Prof_MalgorzataSobieszczanska.JPG
P. o. Kierownika Kliniki:
Prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

Informacja o Klinice:


Katedra i Klinika Geriatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozpoczęła funkcjonowanie
z dniem 1 października 2016 roku. Klinika posiada w swym składzie 21 łóżkowy odział diagnostyczno-obserwacyjny
oraz bazę zabiegową i dydaktyczną. Do hospitalizacji w Klinice Geriatrii kwalifikowane są osoby w wieku podeszłym
wymagające kompleksowej oceny geriatrycznej.

Badania naukowe w Katedrze i Klinice Geriatrii koncentrują się na fizjologicznych i patologicznych zjawiskach
procesu starzenia się oraz wielkich problemach geriatrycznych, w tym otępieniu (m.in. chorobie Alzheimera),
majaczeniu i depresji, a także różnorodnych aspektach zespołu kruchości”, cukrzycy, osteoporozy i choroby
sercowo-naczyniowej, a także polipragmazji, wiodącej do jatrogennego zespołu geriatrycznego. W Katedrze
i Klinice Geriatrii realizowany jest przedmiot „Geriatria” dla studentów V roku kierunku lekarskiego,
polskojęzycznych i anglojęzycznych, w wymiarze rocznym 40 godzin (10 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń
klinicznych).

Aktualnie realizowany jest projekt statutowy pt. „Bezpieczeństwo spirometrycznego testu rozkurczowego
u starszych osób”.

  Geriatria.JPG

Usługi medyczne

Do hospitalizacji w Klinice Geriatrii kwalifikowane są osoby w wieku podeszłym wymagające kompleksowej oceny
geriatrycznej. Wykonywane są badania lekarskie, ocena sprawności funkcjonalnej (czynności dnia codziennego),
ocena stanu fizycznego, psychicznego. W Klinice wykonywana jest rehabilitacja geriatryczna oraz badania
przesiewowe w zakresie ryzyka upadku u osób w podeszłym wieku. Pacjenci są konsultowani przez psychologa
w kierunku zaburzeń otępiennych, zespołów depresyjnych, lękowych i innych. 
Geriatria_zespol.jpg

Skład osobowy Kliniki

P.o. Kierownika Kliniki

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska

Zespół Kliniki

Lekarze

Dr n. med. Machaj Zbigniew - starszy wykładowca UMW
Dr n. med. Szczepaniak Wioletta - starszy wykładowca UMW
Dr n. med. Pirogowicz Iwona - adiunkt UMW
Lek. Kulczak Aleksandra - asystent SPSK-1
Lek. Lindner Karolina - asystent UMW
Lek. Parużyńska Anna - asystent UMW
Lek. Szymala-Pędzik Małgorzata - asystent UMW


 
Psycholog kliniczny:
Mgr Elżbieta Luczys

Pielęgniarka oddziałowa:
Mgr Renata Grocholska-Skiba

Pielęgniarka koordynująca:
Monika Ambroziak

Rehabilitant:
Mgr Władysław Wierzejski
Sekretariat:
Magdalena CiechanowiczOsiągnięcia Kliniki:

Wybrane publikacje pracowników Katedry:

1.    B Bień, P Błędowski, K Broczek, J Derejczyk, T Grodzicki, K Kędziora-Kornatowska, J Kokoszka-Paszkot,
M Przygucka-Gawlik, A Klich-Rączka, T Kostka, Z. Machaj, K Szczerbińska, K Wieczorowska - Tobis, M Żak.:
Standardy postępowania w opiece geriatrycznej: stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
opracowane przez ekspertów Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia. Gerontol.Pol. 2013 T.21 nr 2; s.33-47

2.    J. Edehmann, T. Dobosz, M. Sobieszczanska, M. Negrusz-Kawecka, J. Dressler.: Mutation analysis for
the detection of long QT-syndrome (LQTS) associated SNPs. Int.J.Leg. 2017; 131:333-338. IF:1.850

3.    M Sobieszczańska, S Tubek, S Spychała.: Good's syndrome and hypoparathyroidism combined with
hypocalcaemia, hypokalemia, hypomagnesemia, and hypophosphatemia. Immunol.Lett. 2016 Vol.172;
s.132-133. IF: 2.483

4.    M. Poręba, P. Gać, L. Usnarska-Zubkiewicz, W. Pilecki, K. Kuliczkowski, G. Mazur, M. Sobieszczańska,
R. Poręba.: Echocardiographic evaluation of the early cardiotoxic effect of hematopoietic stem cell
transplantation in patients with hematologic malignancies. Leuk.Lymphoma 2016 Vol.57 no.9; s.2119-2125. IF: 3.093

5.    J. Kochanowski, M. Sobieszczańska, S. Tubek, M. Żurek, J. Pawełczak.: Successful therapy with
bevacizumab in a case of hereditary hemorrhagic telangiectasia. Hum.Vacc.Immunother. 2015 Vol.11
no.3; s.680-681. IF: 2.146

6.    D. Polak-Jonkisz, L. Rehan, K. Laszki-Szcząchor, M. Sobieszczańska.: Novel targets for
pharmacological intervention in age-related diseases. Trends Pharmacol.Sci. 2014 Vol.35 no.12; s.622-623. IF: 11.539

7.    P Gać, M Sobieszczańska: Effects of cigarette smoke on Holter ECG recordings in patients with
arterial hypertension. Part 1: Time domain parameters of heart rate variability
Environ.Toxicol.Pharmacol. 2014 Vol.37 no.1; s.404-413. IF: 2.084

8.    M. Sobieszczańska, S Tubek, D Poplicha, A Grabelus, J Pawełczak.: Henoch-Schönlein purpura
(HSP) and high-dose immunoglobulin treatment in patient with familiar prostatic adenocarcinoma
Hum.Vacc.Immunother. 2014 Vol.10 no.2; s.358-359. IF: 2.366.

9.    D Polak-Jonkisz, K Laszki-Szcząchor, L Rehan, W Pilecki, H Filipowski, M Sobieszczańska:
Nephroprotective action of sirtuin 1 (SIRT1). J.Physiol.Biochem. 2013 Vol.69 no.4; s.957-961
IF: 2.496.

10.    K Misiak, Z Machaj, A Dąbek, I Zborowska.: Quality of life of older people in long term care.
W: Live with dignity to the end. [Vol.3]: Clinical and social aspects of palliative and hospice care ;
ed. D Krzyżanowski [et al.]; Opole : Publishing House WCM, 2011; s.166-172. ISBN 978-83-62640-24-9

11.    K Lindner, W Szczepaniak, A Obojski, A Wolańczyk-Mędrala, W Mędrala, A Dor-Wojnarowska,
J Liebhart.: Diagnostyka astmy w podeszłym wieku. W:Astma oskrzelowa w podeszłym wieku ;
red. B Panaszek; Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2011; s.89-131;ISBN 978-83-62138-50-0

12.    I. Pirogowicz, M Patyk, P Popecki, J Rudnicki, Ł Gojny, M Pokorski.: Lung function in patients with
gastro-esophageal reflux disease and respiratory symptoms. Adv.Exp.Med.Biol. 2013 Vol.788:
Neurobiology of respiration; s.161-166. IF: 2.012

13.    K. Życińska, K. Wardyn, T.M. Zielonka, A. Nitsch-Osuch, R. Smolarczyk, S. Zarzycki, U. Demkow,
W. Lukas, I. Pirogowicz.: Atherosclerotic factors in PR3 pulmonary vasculitis. Adv.Exp.Med.Biol. 2013
Vol.755: Respiratory regulation - clinical advances; s.283-286. IF: 2.012

14.    MM Bujnowska-Fedak, I Pirogowicz.: Support for e-health services among elderly primary care
patients. Telemed.e-Health 2014 Vol.20 no.8; s.696-704. IF: 1.668


 
Zmieniony: Piątek, 01 Września 2017 12:48
 
Klinika Ginekologii i Położnictwa
Wtorek, 18 Lutego 2014 07:31

 

Klinika Ginekologii i Położnictwa

Kierownik Kliniki Dr hab. n. med. Lidia Hirnle prof. nadzw.
Oddziały Lekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny ginekologiczno-położniczy


Oddział kliniczny neonatologiczny
Lokalizacja ul. T. Chałubińskiego 3, 50-368 Wrocław

 
KontaktTelefon
Sekretariat

Sekretariat - FAX

e-mail

(71) 784-23-47

(71) 784-01-11

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dyżurka lekarska(71) 784-23-53
Położna oddziałowa
(71) 784-23-53
Oddział kliniczny ginekologiczno-położniczy
(71) 784-23-51
(71) 784-23-65
(71) 784-23-92
Oddział kliniczny neonatologiczny(71) 784-23-57
(71) 784-23-58
(71) 784-23-69
Poradnia przykliniczna ginekologiczno-położnicza(71) 784-23-81
(71) 784-23-82
Poradnia przykliniczna patologii ciąży(71) 784-23-72
Poradnia przykliniczna ginekologii onkologicznej
(71) 784-23-73
Poradnia przykliniczna ginekologiczna dla dziewcząt (71) 784-24-31
Blok porodowy
(71) 784-23-60
Przykliniczna szkoła rodzenia
(71) 784-23-88
  
Rejestracja
(71) 784-23-80
Portiernia(71) 784-24-18
Kierownik Kliniki:
Dr hab. n. med. Lidia Hirnle prof. nadzw. - specjalista ginekologii i położnictwaInformacja o Klinice:W skład Kliniki wchodzą Oddział kliniczny ginekologiczno-położniczy, Oddział kliniczny neonatologiczny, Blok operacyjny ginekologiczno-położniczy, Blok porodowy, Izba przyjęć ginekologiczno-położnicza. Przyjmowane są pacjentki z powodu różnych chorób, dolegliwości lub komplikacji związanych z ciążą. Ponadto na oddziałach dokonuje się oceny dobrostanu płodu. Wykonuje się pełny profil operacji ginekologicznych włącznie z operacjami onkologicznymi, przeprowadza się diagnostyczne i lecznicze zabiegi laparoskopowe oraz zabiegi histeroskopii. Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń w zakresie ginekologii zachowawczej i onkologicznej. Do dyspozycji pacjentek jest sala ogólna z trzema łóżkami w boksach, pojedyncza sala do porodów rodzinnych oraz nowoczesna sala do porodów w wodzie, jak też sala operacyjna do cięć cesarskich, co umożliwia błyskawiczną operację bez konieczności transportu. Szkoła rodzenia – w ramach działalności Kliniki funkcjonuje Szkoła Rodzenia, której celem jest psychiczne i fizyczne przygotowanie do czynnego udziału  w porodzie oraz poradnie oraz pracownie specjalistyczne.


Informacje dla pacjentek Rodzących w naszym Szpitalu (pliki PDF):

Znieczulenie do porodu
Znieczulenie do cięcia cesarskiego


Zmieniony: Poniedziałek, 21 Stycznia 2019 13:04
 
Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Wtorek, 18 Lutego 2014 07:31

 

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

Kierownik KlinikiProf. dr hab. n. med. Kazimierz Kuliczkowski

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny hematologii i transplantacji szpiku

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Kuliczkowski

Oddział kliniczny hematologiczny pobytu dziennego
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Kuliczkowski

 

 

 

 

 

Kierownik Kliniki:
Prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski
funkcję kierownika Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku pełni od 1998 roku. Posiada specjalizacje z Chorób Wewnętrznych, Hematologii, Transplantologii Klinicznej, a także z Onkologii Klinicznej. Za swoją pracę naukową, organizacyjną i dydaktyczną otrzymał wiele nagród, w tym nagrodę Ministra Zdrowia, Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowe, Order Bene Meritus, Medal Edukacji Narodowej. Od 1976 r. prowadzi liczne projekty badawcze w ramach badań naukowych – KBN i następnie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stworzył i rozbudował ośrodek przeszczepiania szpiku i pracownię biologii molekularnej, a także dostosował warunki hospitalizacji chorych do współczesnych wymogów. Czynnie bierze udział w dydaktyce przed- i podyplomowej jako wykładowca i współredaktor skryptów dla studentów. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych.  

Informacja o Klinice:Klinika Hematologii jest największym ośrodkiem hematologicznym na Dolnym Śląsku oraz jednym z największych w Polsce. Klinika zajmuje się leczeniem schorzeń nowotworowych układu krwiotwórczego, układu chłonnego, terapią zaburzeń krzepnięcia i innych nienowotworowych chorób krwi. Klinika bierze udział w wieloośrodkowych badaniach klinicznych.
W skład kliniki wchodzi Oddział Hematologiczny, Oddział Transplantacji Szpiku oraz Poradnia Hematologiczna z Oddziałem Leczenia Dziennego.Lekarze z naszego ośrodka są zaangażowani w działalność „Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków” (Polish Lymphoma Research Group), Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek (Polish Adult Leukemia Group), Polska Grupa Szpiczakowa, Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (Polish Myeloma Consortium).
 

 

 
Zespół lekarski Kliniki:

Kierownik/Ordynator

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Kuliczkowski

Zespół Kliniki
Dr hab. prof. nadzw. Tomasz Wróbel
Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
Dr hab. n. med. Katarzyna Kapelko-Słowik
Dr n. med. Donata Urbaniak-Kujda
Dr n. med. Monika Biedroń
Dr n. med. Monika Biernat
Dr n. med. Aleksandra Butrym
Dr n. med. Izabela Dereń-Wagemann
Dr n. med. Jarosław Dybko
Dr n. med. Marek Kiełbiński
Dr n. med. Ewa Mędraś
Dr n. med. Justyna Rybka
Dr n. med. Ewa Stefanko

Rezydenci:
lek. med. Aleksandra Bogucka-Fedorczuk
lek. med. Jakub Dębski
lek. med. Olga Dobrzyńska
lek. med. Mateusz Sawicki
 

Zmieniony: Środa, 02 Września 2015 08:50
 
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
Wtorek, 18 Lutego 2014 07:33

 

Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych

Kierownik KlinikiProf. nadzw. dr hab. Leszek Szenborn

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny zakaźny

Prof. nadzw. dr hab. Leszek Szenborn

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


 Kierownik Kliniki:
Prof. nadzw. dr hab. Leszek Szenborn - specjalista II stopnia z pediatri, specjalista chorób zakaźnych, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (2009-2011),następnie wiceprzewodniczący, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Pediatrii, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.  . Informacja o Klinice:


Klinika specjalizuje się w: rozpoznawaniu i leczeniu zakażeń inwazyjnych u dzieci i możliwości ich zapobiegania, optymalizacji diagnostyki i leczenia dzieci zakażonych wirusem HIV, w boreliozie , w zakażeniach układu nerwowego, hepatologii dziecięcej – infekcyjne (HCV,HBV) i nieinfekcyjne choroby wątroby (stłuszczenie, choroby autoimmunologiczne, choroba Wilsona), a zwłaszcza stworzenie modelu opieki nad dzieckiem otyłym z objawami uszkodzenia wątroby NASH/NAFLD, występowanie, diagnostyka i leczenie gorączek nawrotowych u dzieci (zespół PFAPA, TRAPS, Rodzinnej Gorączki Śródziemnomorskiej).  Kontynuowane są również badania z dziedziny zakażeń odmatczynych (HIV, HPV, VZV, toksoplazmoza,  cytomegalia).

Usługi medyczne

Hospitalizujemy pacjentów od 0 do 18 roku życia
 Zespół pracowników kliniki posiada wysokospecjalistyczne umiejętności w dziedzinie rozpoznawania:
 chorób wysypkowych
 chorób przebiegających z cechami uszkodzenia wątroby
 neuroinfekcji
 ustalania przyczyn gorączki o nieustalonej etiologii
 leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze,
 leczenia zakażeń odmatczynych
 znajomości zasad nowoczesnej antybiotykoterapii oraz leczenia zakażeń wirusowych
 zwalczania zakażeń szpitalnych

Poradnie:


Poradnia Chorób Zakaźnych Dzieci
Telefon do rejestracji Harmonogram pracy Lekarze przyjmujący
 
71 770 31 59 pn, wt, śr., pt. - 7.00 - 14.30
czwartek - 9.00 – 16.35
przyjmują specjaliści
oddelegowani z Oddziału
 

Skład osobowy Kliniki

Kierownik/Ordynator

Prof. nadzw. dr hab. Leszek Szenborn


Zespół Kliniki


Adiunkci

Dr n. med. Izabela Zaleska                           (adiunkt dydaktyczny),
Dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan     (adiunkt dydaktyczny ED)

Asystenci:

Dr n. med. Jolanta Jasonek

Lekarze na etacie SPSK1:

Dr n. med. Zofia Szymańska-Toczek
Lek. med. Marzena Dawiec
Lek. med. Elżbieta Szczurek-Adamiczka
Lek. med. Karolina Szel-Bernach
Lek. med. Kamila Zyzak

Rezydenci:

Lek. med. Marta Burkietowicz,
Lek. med. Kamila Ludwikowska
Lek. med. Katarzyna Toczek-Kubicka
Lek. med. Marcin Gwoździk
Lek. med. Joanna Chruszcz
Lek. med. Bogna Franczak

Doktoranci:

Lek. med. Barbara Kraszewska-Głomba
Lek. med. Karolina Waszczuk
Lek. med. Monika Karlikowska-Skwarnik
Lek. med. Katarzyna TkaczyszynOsiągnięcia Kliniki:


W Klinice po raz pierwszy w Polsce oznaczono antygen Australia (HBs) oraz przeprowadzono badania epidemiologiczne występowania tego zakażenia u dzieci (C. Rabenda), wprowadzono do leczenia wzw B interferon oraz diagnostykę wirusologiczna EBV. W 1999 roku na Kongresie Hepatologicznym w Bazylei nagrodzono pracę oceniającą ślepe biopsje wątroby u dzieci (Z. Rudkowski, J. Gruszka). Kierownik Kliniki dr hab. Leszek Szenborn został wybrany na Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii na czwartą kadencję (2009-2011), oraz sprawuje funkcje wiceprzewodniczącego w oddziałach dolnośląskich Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Lekarzy Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. opracowania rozdziałów w podręcznikach zespołowych, m.in. w ”Infektionskrankheiten” (1983), „Zarys kliniki chorób zakaźnych” (1994), „Pediatria” (1999) oraz opracowania autorskie kilku podręczników i skryptów, m.in. Zbigniew Rudkowski Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci (2001) i ostatnio wydany „Atlas chorób zakaźnych dzieci” (2006), którego autorami są prof. Irma Kacprzak–Bergman i prof. Leszek Szenborn.

Historia Kliniki:

Klinikę Chorób Zakaźnych Dzieci powołano w 1961 roku, ze względu na niekorzystną sytuacją epidemiologiczną populacji dziecięcej na Dolnym Śląsku i w województwach sąsiednich . W tym celu został zbudowany nowoczesny pawilon szpitalny przy ul. Bujwida 44 (izolatki – boksy Melzera na wzór szwedzki, 60 łóżek). Głównym inicjatorem podjętych starań i działań organizacyjnych był prof. Tadeusz Nowakowski, bliski współpracownik prof. Hanny Hirszfeldowej, który został pierwszym kierownikiem Kliniki (1961-1962). Następnie kierownikami kliniki byli kolejno: prof. dr hab. Janina Czyżewska (1962-1972), prof. dr hab. Zbigniew Rudkowski (1972-1998), prof. dr hab. Irma Kacprzak-Bergman (1998-2007), prof. dr hab. Leszek Szenborn (2007-nadal). Problematyka naukowa kliniki: hepatologia dziecięca, choroby zakaźne dzieci, szczepienia i powikłania poszczepienne. Zorganizowano poradnię szczepień. Następnie powstały poradnie hepatologiczna i hematologiczna. W 1970 roku w związku z wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej klinik i zakładów naukowych Akademii Medycznej, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego stała się jednym z ogniw organizacyjnych Instytutu Pediatrii. Prof. Rudkowski będący dyrektorem Instytutu stworzył wówczas pracownię fenyloketonurii wykonującą badania noworodków dla Dolnego Śląska. Kolejna reorganizacja zakładów ochrony zdrowia doprowadziła do likwidacji poradni miejskich działających na terenie kliniki oraz laboratoriów. W 1981 zmieniono nazwę kliniki z Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego na Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci. Prof. Irma Kacprzak–Bergman (kierownik w latach 1998-2007) zdołała utworzyć 3 nowe poradnie przykliniczne: poradnia chorób wątroby, poradnia HIV/AIDS i poradnia chorób zakaźnych. W Klinice wydzielono pododdział HIV/ AIDS oraz przywrócono działalność laboratorium naukowego wyposażając go w sprzęt PCR. W 2006 r zmieniono nazwę Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Dzieci ze względu na poszerzenie tematyki klinicznej i badawczej na Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych. W 2007 roku po odejściu na emeryturę prof. Irmy Kacprzak-Bergman, kierownictwo Katedry i Kliniki objął jej habilitant dr hab. med. Leszek Szenborn.
Zmieniony: Czwartek, 01 Grudzień 2016 12:09
 
Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii
Wtorek, 18 Lutego 2014 07:32

 

Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii

Kierownik Kliniki Prof. dr hab. n. med. Andrzej Boznański

Oddziały Lekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny alergologii dziecięcej

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Boznański

Oddział kliniczny kardiologiczno-pediatrycznyDr n. med. Ewa Masłowska

Lokalizacja ul. T. Chałubińskiego 2-2a, 50-368 Wrocław


Kierownik Kliniki:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Boznański - specjalista chorób dzieci i alergologii

Informacja o Klinice:

Klinika świadczy usługi z zakresu kardiologii dziecięcej: diagnostyka i prowadzenie wrodzonych i nabytych wad serca; diagnostyka zaburzeń rytmu i przewodzenia w mięśniu sercowym; diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego; diagnostyka przy takich objawach, jak: szmery w sercu, bóle w klatce piersiowej, duszność, nadmierna męczliwość. Z zakresu alergologii dziecięcej prowadzi diagnostykę i leczenie chorób alergicznych (astma oraz alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry, alergie pokarmowe); diagnostykę i leczenie chorób układu oddechowego (w tym zapaleń płuc i opłucnej, nawracających zapaleń płuc, wad układu oddechowego i chorób śródmiąższowych tego narządu); problematyka ogólno pediatryczna.

Zmieniony: Piątek, 04 Września 2015 13:29
 
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Wtorek, 18 Lutego 2014 07:33

 

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia

Kierownik KlinikiProf. dr hab. n. med. Barbara Iwańczak

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny pediatrii i gastroenterologii

Prof. dr hab. n. med. Barbara Iwańczak


Lokalizacjaul. Marii Curie-Skłodowskiej 50-52, 50-369 Wrocław

KontaktTelefon
sekretariat

Sekretariat - FAX

e-mail

(71) 770-30-45

(71) 770-30-46

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekretariat czynny w godzinach 7:00 - 12:50

Oddziałowa(71) 770-30-47
Izba przyjęć
(71) 770-30-57
Lekarz dyżurny
515 038 853

Prof_BarbaraIwanczak.JPG
Kierownik Kliniki:
Prof. dr hab. Barbara Iwańczak jest absolwentem  Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu. W 1981 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 1999 roku na podstawie dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej - stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2005 roku uzyskała tytuł naukowy profesora. Jest specjalistą II stopnia z pediatrii i gastroenterologii, członkiem towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, członkiem Grupy Roboczej H.pylori ESPGHAN.  Brała czynny udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Od 2005 roku jest kierownikiem II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia.


Informacja o Klinice:


Klinika specjalizuje sie w diagnostyce i leczeniu żółtaczek patologicznych nieinfekcyjnych, choroby refluksowej przełyku, zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego, diagnostyce i leczeniu przewlekłych biegunek, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego - Crohna, chorób trzustki.
W Klinice prowadzi się badania nad epidemiologią i leczeniem zakażenia Helicobacter pylori.
Wprowadzono także testy płatkowe do diagnostyki alergii pokarmowej.

Usługi medyczne:

Opieka stacjonarna , konsultacje gastroenterologiczne. 
Zespół lekarski Kliniki

Kierownik/Ordynator

Prof. dr hab. n. med. Barbara Iwańczak

Zespół Kliniki

Lekarze

Dr Elżbieta Krzesiek
Dr Krystyna Mowszet
Dr Andrzej Stawarski
Dr Tomasz Pytrus
Dr Krzysztof Matusiewicz
Dr Małgorzata Ruczka
Dr Agnieszka Kosmowska-Misków
Dr Anna Kofla-Dłubacz
Dr Agata Szlachcic
Dr Agnieszka Borys-Iwanicka.

 Historia Kliniki:

W 1950 roku została powołana II Katedra i Klinika Pediatrii kierowana przez prof. dr hab. med. Maria Wierzbowską. W 4 budynkach przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 50/52 znajdowały się oddziały szpitalne, poradnie, laboratorium, pracownia rtg, sala wykładowa, kuchnia mleczna i ogólna oraz oddział laryngologiczny, przekształcony następnie w oddział chirurgii dziecięcej a w dalszych latach w samodzielną Klinikę Chirurgii Dziecięcej. W 1970 roku z Kliniki Pediatrii wydzielono klinikę Nefrologii Pediatrycznej. W 1994 roku zmieniono nazwę Kliniki Pediatrii na Klinikę Pediatrii i Gastroenterologii. Rozszerzono działalność usługową i naukową Kliniki. Zorganizowano pracownie endoskopową przewodu pokarmowego, pracownię USG, pracownię pH-metrii i impedancji oraz motoryki przewodu pokarmowego, rozszerzono diagnostykę alergii pokarmowej o testy płatkowe. Kolejnymi kierownikami Katedry i Kliniki byli: prof. dr hab. med. Wanda Klinowska, prof. dr hab. med. Franciszek Iwańczak, a od 2005 roku prof. dr hab. med. Barbara Iwańczak.

Osiągnięcia Kliniki:

Poprawa diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży
Zmieniony: Czwartek, 01 Grudzień 2016 12:04
 
Klinika Psychiatrii
Wtorek, 18 Lutego 2014 07:34

 

 

Klinika Psychiatrii

Kierownik KlinikiProf. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny

Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska

Dr n. med. Monika Kantorska - Janiec

Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic
Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska

Koordynator Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic
Dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak

LokalizacjaWybrzeże L. Pasteura 10, 50-367 Wrocław

KontaktTelefon

Przykliniczna Poradnia Zdrowia Psychicznego

Sekretariat Katedry i Kliniki
Psychiatrii SPSK UMeD

e-mail

(71) 784-16-10


(71) 784-16-00


Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Rejestracja pacjentów w godzinach 9:00 - 12:00

 

Koordynator Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Ogólnego
Dr n. med. Monika Kantorska-Janiec
(71) 784 16 34
Koordynator Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic
Dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak
(71) 784 16 43
Dyżurka pielęgniarska
Pielęgniarka
mgr Julia Houszka
(71) 784 16 41Informacja o Klinice:


Diaggnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych: organicznych (otępienia, choroby wieku podeszłego), psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe), zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenia dwubiegunowe), nerwicowych i osobowości. Konsultacje specjalistyczne dla pacjentów SPSK-1 z zakresu psychiatrii oraz  psychiatrii dzieci i młodzieży
W strukturze Kliniki Psychiatrii SPSK nr 1 znajdują się:
-    Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny
-    Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic
-    Przykliniczna Poradnia Zdrowia Psychicznego
- Zespół psychologów klinicznych oraz psychiatrów konsultantów.

 

Usługi medyczne

Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych: organicznych (otępienia, choroby wieku podeszłego), psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe), zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenia dwubiegunowe), nerwicowych i osobowości.

Konsultacje specjalistyczne dla pacjentów oddziałów stacjonarnych SPSK-1 z zakresu psychiatrii i  psychiatrii dzieci
i młodzieży oraz psychologii klinicznej. 

 
Skład osobowy Kliniki

Kierownik/Ordynator

Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska

Zespół Kliniki


Lekarze

Prof. dr hab. Jerzy Leszek
Dr hab. Krzysztof Małyszczak
Dr hab. Tomasz Pawłowski
Dr hab.  Dorota Frydecka
Dr med. Tomasz  Hadryś
Dr med. Monika Kantorska-Janiec
Dr hab.  Przemysław Pacan
Dr med. Monika Szewczuk-Bogusławska
Dr med. Elżbieta Trypka
Lek. Agnieszka Czerwińska

Pielęgniarka
Mgr Julia HouszkaPsycholodzy

Dr Sylwia Chładzińska-Kiejna
Dr Dorota Szcześniak
Mgr Joanna Czajkowska
Mgr Karolina Fila-Witecka
Mgr Małgorzata Jackowska - Adamska
Mgr Iga Jaworska - Gruszczyńska
Mgr Elżbieta Luczys
Mgr Katarzyna Malcher
Mgr Anna Moszczyńska
Mgr Elżbieta Szpich
Mgr Katarzyna Wiśniewska
Mgr Anna Wodiany
Dr Maja Biała (urlop wychowawczy)
Mgr Maciej Wójcik (urlop rodzicielski)

Terapeuci

Lidia Kurczaba
Mgr Antonina Mamet
Mgr Katarzyna Szulińska


Lekarze specjaliści psychiatrzy konsultujący  pacjentów SPSK1:

   Kliniki dla dorosłych:    Dr n. med. Monika Kantorska - Janiec

   Kliniki Pediatryczne:    Dr n. med. Monika Szewczuk - Bogusławska

 

 

 

Zespół psychologów klinicznych konsultujących  pacjentów SPSK1

Kliniki dla dorosłych

Mgr Elzbieta Luczys
   - Klinika Geriatrii
   - Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii

Dr Dorota Szcześniak
   -    Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii (dwa oddziały dorosłych)
   -    Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
   -    Klinika Ginekologii i Położnictwa (+Patologia Ciąży i Oddział Septyczny)
   -    Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
   -    Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   -    Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
   -    Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej

Kliniki Pediatryczne:

Mgr Elżbieta Szpich
   - Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego

mgr Małgorzata Jackowska-Adamska
    -    Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia

Mgr Joanna Czajkowska
   -    Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
   -    Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii
   -    Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii
   -    Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
   -    Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii (pododdział dziecięcy).


Rejestracja,  sekretariat Kliniki:   Lucyna Oppeln-BronikowskaHistoria Kliniki:

Historia Kliniki:
Klinik Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, została otwarta 21 V 1946 r. w budynku Miejskiego Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Kraszewskiego 25.

Pierwszym kierownikiem został prof. Adrian Demianowski wcześniej profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Pod jego kierunkiem we Wrocławiu habilitowali się wybitni polscy psychiatrzy: Kazimierz Dąbrowski i Lucjan Korzeniowski. W roku akademickim 1949/1950 powołano Akademię Medyczną, do której włączono również Katedrę
i Klinikę Psychiatrii. W latach 1954-1957, z przyczyn politycznych, prof. A. Demianowski został odsunięty od pracy na uczelni, zastąpił go dr med. Stanisław Świerczek.  Prof. Demianowski powrócił w 1957 r. i prowadził Klinikę do śmierci w 1960 r. W kolejnych latach kierownikami Katedry i Kliniki byli: doc. Maria Demianowska (1960-1964), prof. Adam Bukowczyk (1964-1976), prof. Augustyn Wasik (1976-1991), prof. Andrzej Kiejna(1991 – 2016).Obecnie Kierownikiem Kliniki jest prof. Joanna Rymaszewska.
Zmieniony: Poniedziałek, 03 Lipca 2017 10:39
 

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik OddziałuLek. Rafał Sempik


Lokalizacjaul. T. Chałubińskiego 1a, 50-368 Wrocław

 
Kierownik kliniki (przez
sekretariat )

Sekretariat

Sekretariat - FAX

e-mail

(71) 329 09 23


(71) 784-21-31

(71) 327-09-24

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekretariat czynny w godzinach 7:00 - 14:35

Dyżurka lekarska(71) 784 21 39
Dyżurka pielegniarska
(71) 784 21 45, 46
Pielęgniarka Oddziałowa
(71) 784 21 34
Poradnia Leczenia bólu(71) 784 21 51


Usługi medyczne

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:

Anestezjologia:
 - znieczulenia pacjentów do zabiegów operacyjnych
   w obrębie Klinik zabiegowych SPSK Nr 1, w tym
   połączenie znieczuleń ogólnych i regionalnych
   u wymagających pacjentów
 - znieczulenie regionalne ciągłe znoszące ból,
    także w okresie pooperacyjnym
 - opieka okołooperacyjna nad pacjentami:
    przygotowanie do znieczulenia oraz współpraca
    w zakresie analgezji pooperacyjnej, w tym
    analgezji kontrolowanej przez pacjenta, tzw. PCA ( certyfikat ,,  Szpital bez bólu")
 - zakładanie długoterminowych dostępów naczyniowych, takich jak:
    porty dożylne,
    cewniki tunelizowane
 - obsługa i konsultacje dotyczące dostępów naczyniowych długoterminowych 

Intensywna Terapia:
 - diagnostyka i leczenie chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i z ciężką niewydolnością wielonarządową, w tym układu oddechowego, krążenia, nerwowego, czy niewydolności wątroby i nerek
 - zaawansowane techniki wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej
 - złożone przerywane i ciągłe techniki leczenia nerkozastępczego ( hemodializa, hemofiltracja, hemodiafiltracja, plazmafereza)
 - zintegrowane metody leczenia ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego
 - leczenie niewydolności narządowej w przebiegu urazów mnogich.
 

 


Poradnia Badania i Leczenia Bólu

Kompleksowe multimodalne leczenie bólu obejmujące prócz farmakoterapii:

Procedury psychologiczne:

 - badanie testem psychologicznym,
 - badanie osobowości,
 - testy/ ocena psychologiczna inna,
 - psychologiczna ocena stanu psychicznego - inna niż wymieniona,
 - trening autogenny,
 - terapia relaksacyjna,
 - psychoterapia podtrzymująca,
 - psychoterapia indywidualna,
 - inne poradnictwo.

 

 

Procedury zabiegowe:

- zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego,
- wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego,

- wstrzyknięcie do nerwu obwodowego z wyjątkiem środków neurolotycznych,

- znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych ( powyżej 2-godzin), wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł,

- prądy TENS,

- zabieg fizykoterapii przeciwbólowo 
Skład osobowy Oddziału

Kierownik

Lek. Rafał Sempik

 

Zespół Oddziału

Specjaliści

dr n. med. Jarosław Terpiński
dr n. med. Emilia Kędzia
lek. Izabela Kita
lek. Beata Mielczarek
dr n. med. Marta Michalak
dr n. med. Katarzyna Matysiak-Luśnia
lek. Magdalena Szajdzińska-Kwinta
lek. Monika Szulborska
lek. Roman Szulborski
lek. Jarosław Majda
lek. Aneta Rybak
lek. Wojciech Ratyński

Poradnia Leczenia bólu 

dr n. med. Sylwester Mordarski
lek. Katarzyna Dwornik
 

Rezydenci

lek. Alla Anishchyk
lek. Katarzyna Batorska
lek. Aleksandra Jankowska
lek. Joanna Michalak
lek. Katarzyna Marciniak
lek. Anna Starczewska
lek. Joanna Pstraś
lek. Katarzyna Szwajkowska
lek. Agata Obolewicz
lek. Alena Ladysh
lek. Mateusz Urowski
lek. Bartosz Nesterowicz 
 
 
 
Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii
Wtorek, 18 Lutego 2014 07:23

 

 Jeśli możesz, przekaż 1 % dla dzieci z naszego Oddziału

 1procdlaOITD_maly.jpg

 

 

Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii

Kierownik OddziałuLek. med. Grażyna Siejka


Lokalizacjaul. Marii Curie-Skłodowskiej 50/52, 50-369 Wrocław
budynek Kliniki Chirurgii Dziecięcej - I piętro

 
KontaktTelefon
Lekarz kierujący oddziałem

E-mail

(71) 770-30-65

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dyżurka lekarska OITD / FAX
(71)  770 30 67

Dyżurka nocna anestezjologa interwencyjnego

Telefon interwencyjny komórkowy

(71) 770 30 14
(71) 770 30 68

 
515 038 857

Pielęgniarka oddziałowa
(71) 770 30 74
Lada pielęgniarska OITD
(71) 770 3075


Usługi medyczne

OITDiA zajmuje się leczeniem w zakresie niewydolności wielonarządowych, tj. oddychania,krążenia i nerek,
w tym  leczeniem ciężkiej sepsy i wstrząsów septycznych u pacjentów pediatrycznych od najwcześniejszych dni
do 18 r.ż.

Pracujemy na respiratorach konwencjonalnych SERVO I i Babylog oferujących możliwość wentylacji noworodków,
dzieci i dorosłych, posiadamy aparaty do wentylacji oscylacyjnej Sensor Medics, a także maszyny  Prismaflex
stosowane do zastępowania funkcji niewydolnych nerek za pomocą ciągłych technik nerkozastępczych.

 
Znieczulamy dzieci do wielu procedur chirurgicznych od wieku noworodkowego przez wszystkie grupy wiekowe
Kliniki Chirurgii Dziecięcej, dla wielu z nich po ciężkich zabiegach kontynuujemy terapię w ramach oddziału.


Prowadzimy poradnię anestezjologiczną dla dzieci przyjmowanych do planowych zabiegów, zajmujemy się także leczeniem bólu po zabiegach operacyjnych u pacjentów Kliniki Chirurgii Dziecięcej.


Znieczulamy również do zabiegów gastro- i kolonoskopowych realizowanych przez Klinikę Gastroenterologii Pediatrycznej, do badań tomograficznych w pracowni TK  dla dzieci skierowanych przez oddziały  i poradnie naszego szpitala.


Znieczulamy też dzieci leczone w Klinice Onkohematologii Dziecięcej do bolesnych punkcji wymaganych procedurami leczenia, zakładamy w znieczuleniu ogólnym permanentne dostępy do żył centralnych typu Broviak dla pacjentów tej Kliniki.

 


Oddział od niedawna dysponuje numerem konta w Dolnośląska Fundacji Ochrony Zdrowia, gdzie pod hasłem Pomagam OITD,  KRS  0000050135 nr konta 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839 zbieramy fundusze na potrzeby oddziału. 


Skład osobowy Kliniki

Lekarz kierujący OITD

lek.med.Grażyna Siejka

Zespół Kliniki
Lekarze

lek. med. Agnieszka Kaminiarz
lek.med. Beata Stanisławska
lek.med. Marek Smiatacz
lek.med.Michał Lipiński
lek.med. JakubOsadnik
lek.med.Karolina Perz
dr n. med. Kinga Niewińska
lek.med. Joanna Watała
lek.med. Jarosław Majda

  Rezydenci

lek med. Bartosz Nesterowicz


 
 
Zmieniony: Środa, 11 Marca 2015 16:20
 
Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej
Wtorek, 18 Lutego 2014 07:35

 

Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej

Kierownik Zakładu
Prof. Urszula Zaleska-DorobiszLokalizacja ul. M. Curie-Skłodowskiej 68, 50-369 Wrocław


Kierownik zakładu:
Prof. nadzw. dr hab. n.med. Urszula Zaleska-Dorobisz - kierownik Zakładu, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie  Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Informacja o zakładzie:


W skład Zakładu  Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej wchodzą następujące pracownie: Pracownia  Badań Ultrasonograficznych dla dorosłych, Pracownia  Rentgenodiagnostyki, Pracownia Radiologii Pediatrycznej (3 pracownie RTG i USG- specjalizujące się w onkologii, urologii,endokrynologii, kardiologii i gastroentereologii dziecięcej) i Ośrodek Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Tomografii Komputerowej i Pracownia Rezonansu Magnetycznego). Zakład  zatrudnia zespół bardzo doświadczonych specjalistów radiologów. Zarówno pracownie TK i MR oraz pracownie USGwyposażone są w  nowoczesną aparaturę  co  umożliwia wykonywanie wysokospecjalistycznych i unikalnych w skali regionu badań obrazowych. Należą do nich badania z wykorzystaniem elastografii, badań naczyń u dzieci i dorosłych oraz badaniań diagnostycznych w schorzeniach watroby i trzustki jak MRCP. Nowoczesne metody diagnostyczne znalazły zastosowanie w badaniach endokrynologiczntych np: badania MR w ocenie stanów  po przezklinowej resekcji gruczolaków przysadki mózgowej oraz po leczeniu zachowawczym guzów hormonalnie czynnych oraz  w diagnostyce guzów nadnerczy. Znaczna część badań jest wykorzystywana w diagnostyce schorzeń onkologicznych i hematologicznych u dzieci i dorosłych (białaczki, chłoniaki  i  guzy  lite u dzieci, białaczki chłoniaki, szpiczak, nowotwory u pacjentow dorosłych). W wymienionych schorzeniach onkologicznych do oceny powikłań pod postacią zatorowości plucnej wykorzystuje się nowe protokoły badawcze za pomocą angio-TK tętnic płucnych, zmiany śródmiąższowe tkanki płucnej u dorosłych i dzieci diagnozuje się wysokospecjalistycznymi badania HRCT (128- rzędowy aparat TK). W Pracowni USG wykonuje się badania z opcja elastografii do diagnostyki zmian ogniskowych w tarczycy oraz w diagnostyce węzłów chłonnych zarówno u dzieci jak i dorosłych.

 • Ośrodek Diagnostyki Obrazowej wyposażony jest w aparaty najwyższej klasy:
  128 – rzędowy aparat TK Somatom Definition AS+ firmy Simens – dar WOŚP
  Aparat MR Magnetom Avanto firmy Simens o mocy 1,5Tesli – typ zamknięty 

 • Zatrudniamy wysokospecjalistyczny zespół lekarzy i techników z wieloletnim doświadczeniem
 • Wykonujemy badania w zakresie diagnostyki obrazowej dla dorosłych i dla dzieci

  Dobro pacjenta, a także rzetelna pomoc w świadczeniu usług medycznych jest dla nas najważniejsza.


Ośrodek Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Tomografii Komputerowej i Pracownia Rezonansu Magnetycznego) Zakładu Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu zatrudnia zespół bardzo doświadczonych specjalistów radiologów, a nowoczesna aparatura TK i MR umożliwia wykonywanie badań obrazowych, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przez przepisy NFZ.
Zapraszamy kolegów lekarzy oraz pacjentów do wykonywania badań w naszych Pracowniach, zarówno w ramach umowy z NFZ jak i na zasadach komercyjnych.
Oferujemy krótkie terminy oczekiwania na badania oraz wyniki, a także miłą i przyjazną atmosferę w czasie pobytu w naszym OśrodkuHistoria Zakładu

Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej przy SPSK- 1 powstał na bazie istniejącego Zakładu Radiologii AM
we Wrocławiu we wrześniu 2010 r.
Kierownikiem Zakładu jest dr hab. med. Urszula Zaleska-Dorobisz, prof. nadzwyczajny AM we Wrocławiu.

Zakład jest jednym z wiodących ośrodków klinicznych i naukowych w dziedzinie radiologii na Dolnym Śląsku
i ceniony w Polsce.

Główne cele i założenia:
• utrzymanie roli i znaczenia Zakładu Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej wchodzącego w skład Katedry Radiologii AM jako wiodącego ośrodka uniwersyteckiego, regionalnego spełniającego funkcje o najwyższym poziomie klinicznym,
naukowym, dydaktycznym i usługowym w dziedzinie diagnostyki obrazowej w tzw. Starym Kampusie.
• Współpraca z Klinikami oraz szpitalami i oddziałami na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska o profilu ogólnym
i pediatrycznym.
• Efektywne wykorzystanie istniejącej bazy diagnostycznej
• Maksymalne skrócenia procesu diagnostycznego opartego na metodach obrazowania w celu szybkiego
podjęcia leczenia, przeprowadzenie koniecznych badań diagnostycznych przedoperacyjnych w fazie
przedszpitalnej- doposażenie Zakładu w nowoczesna aparaturę medyczną i odnowienie starego parku maszynowego ( aparaty USG aparaty RTG, Mammograf, MR)
• Wprowadzenie sieci systemu informatycznego do archiwizacji i dokumentacji radiologicznej (PACS, RIS)
i sieci wewnątrzszpitalnej (interclinic, HIS)
• Kontynuacja zadań dotychczas realizowanych w zakresie działalności usługowej
• Dążenie do ucyfrowienia istniejących aparatów USG i zakup w pełni cyfrowych aparatów RTG w celu
osiągnięcia obrazów diagnostycznych o wysokim standardzie.
• Stworzenie podstaw do rozwoju teleradiologii Szpital musi być przyjazny dla każdego pacjenta.
Nawet najbardziej doświadczony zespół lekarski, techników rentgenodiagnostyki i pielęgniarek nie może
zmienić oblicza szpitala, gdy jest on mało nowoczesny. W dobie restrukturyzacji w systemie opieki zdrowotnej bezdyskusyjna jest konieczność tworzenia szpitali budzących szacunek i uznanie pacjentów
• w skład Zakładu wchodzi Ośrodek Diagnostyki Obrazowej SPSK-1 powstał w 1994 roku – była to jedna
z pierwszych tego typu jednostek medycznych na terenie Dolnego Śląska. Od początku działalności należał do najlepszych ośrodków diagnostycznych w regionie i kraju. Zatrudniał zespół najbardziej doświadczonych
specjalistów radiologów.
• Początkowo dysponował aparatem TK spiralnym, a w 2003 roku zakupiono aparat TK 11 – rzędowy,
należący do nowszej generacji tego typu aparatów.
• W 1994 roku Ośrodek został wyposażony w nowoczesny aparat MR najnowszej generacji, który był eksploatowany do 2013 roku.

Ponadto:


 • Ośrodek Diagnostyki Obrazowej SPSK-1 powstał w 1994 roku – była to jedna 
  z pierwszych tego typu jednostek medycznych na terenie Dolnego Śląska.
  Od początku działalności należał do najlepszych ośrodków diagnostycznych w regionie
  i kraju. Zatrudniał zespół najbardziej doświadczonych specjalistów radiologów.

 • Początkowo dysponował aparatem TK spiralnym, a w 2003 roku zakupiono aparat
  TK 11 – rzędowy, należący do nowszej generacji tego typu aparatów.

 • W 1994 roku Ośrodek został wyposażony w nowoczesny aparat MR najnowszej
  generacji, który był eksploatowany do 2013 roku.
  /div>
Zmieniony: Piątek, 04 Września 2015 14:44